Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beste relatie,

Op deze pagina treft u de algemene voorwaarden aan van Huissnelverkopen.nl

Alle (aan)biedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Huissnelverkopen.nl maakt het voorbehoud dat een koop niet eerder tot stand komt dan na wederzijdse rechtsgeldige ondertekening van een door ons kantoor opgestelde koopakte.

Alle door Huissnelverkopen.nl op haar website aangeboden informatie is van algemene aard en dient enkel en alleen als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Huissnelverkopen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie, wij raden u aan om deze algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens u er enig handelen of nalaten op baseert.

Met vriendelijke groet,

Directie van Huissnelverkopen.nl

 

7 dagen per week van 08.00 tot 22.00 uur.