Gemeenten krijgen meer ruimte om woningen toe te wijzen aan specifieke doelgroepen. De helft van de woningen mag worden gereserveerd voor eigen inwoners; nu is dat maximaal een kwart van huurwoningen.

Een wetsvoorstel dat dit moet regelen, heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Gemeenten mogen nu de helft van de huurwoningen binnen de gemeentegrenzen toewijzen aan mensen met een maatschappelijke of economische binding, zoals onderwijzers, politieagenten of verplegers. Maximaal een kwart daarvan mag momenteel aan eigen inwoners worden toebedeeld. Na de wetswijziging mogen gemeenten helemaal zelf kiezen hoe ze die 50 procent gaan verdelen. Zij kunnen er voor kiezen dit aandeel helemaal te reserveren voor eigen inwoners.

Nieuw wordt daarnaast dat gemeenten ook sociale koopwoningen tot 355.000 euro mogen toewijzen aan eigen inwoners of aan mensen met een maatschappelijke of economische binding.

Hiertoe wordt de Huisvestingswet 2014 aangepast. Die 50 procent die gemeenten voor specifieke doelgroepen mogen reserveren is het maximum dat wettelijk mag, aldus De Jonge.