Privacyverklaring

AVG INFORMATIE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Privacy Statement Leco Vastgoed
Op deze pagina geven wij u informatie hoe ‘Leco Vastgoed’ omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen. Leco Vastgoed respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze producten of diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Leco Vastgoed verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn. 

Onze contactgegevens
Leco Vastgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kunt ons telefonische bereiken onder nummer 040 – 2441706. U kunt ons ook mailen op het e-mailadres: info@lecovastgoed.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via https://huissnelverkopen.nl

Deze website wordt beheerd door Leco Vastgoed
Wanneer u deze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens bijvoorbeeld door aanmelden van uw woning op ons contactformulier) als indirect. Leco Vastgoed zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in het Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Leco Vastgoed met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Leco Vastgoed verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u uit te nodigen om in onderhandeling te treden en/of u te informeren over het wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Met wie delen wij persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met onder andere de volgende instanties en/of bedrijven:

• Accountantskantoor
• IT leveranciers (o.a. hosting website)
• Banken
• Notarissen
• Makelaars

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst en met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat Leco Vastgoed via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, uw godsdienstige overtuiging, uw gezondheid en/of andere zaken. In gevallen waarin Leco Vastgoed wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zult u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Leco Vastgoed uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement
Leco Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.